WKK

Naast een engineering bedrijf voor robot-technieken, productielijnen en speciaal oplossingen, ontwerpen en bouwen wij ook zogenaamde WKK installaties op maat. 

Juist waar het gaat om complexere energievoorziening is Rutec een partner. Samen met een aan ons gelieerde partner realiseerden wij reeds nieuwe installaties, maar ook koppelingen tussen bestaande installaties om te komen tot een groter energienet.