Waste to fuel

"Afval omzetten in diesel en elektriciteit in een fabriek op containerformaat", dat is de ontwikkeling waar Rutec in participeert. Samen met diverse partners werken wij aan een innovatieproject, dat moet leiden tot de bouw van een mobiele afvalverwerkingsinstallatie, die op verschillende manieren en plaatsen is in te zetten.

De belangstelling voor deze ontwikkeling is groot. Honderd kilo droog afval per uur omzetten in energie is een doelstelling die langzaam in zicht komt. Rutec neemt hieraan deel, omdat het aansluit bij wie we ook in deze zijn geworden: "Een samenwerkingspartner in het ontwikkelen en realiseren van special products".