WSE75

De WSE75, een zwavelverdamper voor de tuinbouwsector, is een eenvoudig te assembleren product.

Maar tijdens het proces zijn nauwkeurigheid en deskundigheid belangrijke items, aangezien de werking en veiligheid optimaal dienen te zijn. 

Juist om die redenen koos de opdrachtgever er voor om niet alleen het design maar ook de productie onder te brengen bij de Rutec Group.