Semiautomatische hechtmachine

Zoals de naam al aangeeft gaat het hierbij om het nieten van losse bladen tot blokken of boeken.

De vraag was een eenvoudig handmatig te vullen machine waarop nauwkeurig kan worden geproduceerd en dat snel om te zetten is naar andere formaten.

Over het resultaat is de klant zeer te spreken. Naast de functionele aspecten kregen bij deze productielijn ook de ergonomische aspecten extra aandacht.

“Mens en machine moeten het  goed met elkaar kunnen  vinden”