Robotcel

Rutec ontwikkelde een universele modulaire oplossing voor flexibele automatisering in vrijwel iedere productieomgeving.

Veel ondernemers kennen het probleem: op het moment dat een speciale productie­machine geconstrueerd wordt, is deze vaak alleen geschikt voor de toepassing waarvoor hij werd ontworpen. Dat vergt veelal een forse investering, die alleen met deze enkele toepassing terug te verdienen valt. Dat is geen bezwaar als men er zeker van kan zijn dat die machine op voldoende grote schaal gebruikt zal worden. Maar meestal is de praktijk anders, juist nu veel fabrikanten te maken hebben met de vraag naar meer variëteit en kleinere productieseries.

Het basisconcept is ingenieus, waarmee in vrijwel iedere productieomgeving een vergaande automatisering te realiseren valt. Door slim met de capaciteiten en programmeringsfaciliteiten van de robot om te gaan, kan deze volledig zelfstandig werkende unit in allerlei toepassingen voor tal van productie-, assemblage- en verpakkingsopdrachten worden ingezet. De enorme flexibiliteit die daarbij wordt geboden maakt het mogelijk binnen korte tijd en met betrekkelijk geringe ontwikkelkosten over een complete automatiseringsoplossing te beschikken. Dienen er veranderingen in het productieproces te worden doorgevoerd, dan is dat met deze installatie zonder al te veel ingrepen snel mogelijk. Vaak is bovendien doorslaggevend dat het hart, de robot, altijd een hoge restwaarde behoudt, want ook in een totaal andere toepassing zal deze nog steeds goed in te zetten zijn.

Een belangrijk voordeel van de door Rutec ontworpen robot-opstelling is, dat deze volledig schaalbaar is. Zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het basisconcept is de dimensionering eenvoudig aan de productieomgeving aan te passen. In principe kan elk willekeurig robotfabrikaat of robottype worden gekozen. De centraal geplaatste robot is ondergebracht in een degelijk stalen kubusframe, opgebouwd uit standaardprofielen en omgeven door een standaardafscherming. De rondom de robot geïnstalleerde randapparatuur bestaat uit universeel toepasbare modules, die stuk voor stuk goed op hun taak berekend zijn. Iedere kubus is stand-alone te gebruiken, maar kan ook gemakkelijk in een productielijn worden opgenomen.