WSE75

De WSE75, een zwavelverdamper voor de tuinbouwsector, is een door Rutec herontwikkeld product. De opdracht was om een meer energiezuinig, veilig en hittebestendig ontwerp  te maken met een hoger rendement dan zijn voorganger.

Vanuit deze wensen ontwikkelden wij een productdesign dat aan al deze voorwaarden voldoet en verbeterden met name de verdampingsgraad.

De klant heeft op basis van het resultaat besloten de productie ook uit te besteden bij Rutec.